Beställ

Ägarkalendern Jord & Skog 2019

För dig som är engagerad inom de gröna näringarna.

Alla intressanta fakta över ditt närområde och ditt län.

Vilka har de största fastigheterna i din kommun och ditt län?
Vilka fastigheter har bytt ägare och vad var köpesummorna?
Vilka fastigheter äger respektive person
Hur stor areal åker/skog äger personerna?
Hur stora är taxeringsvärdena?
Vilka får EU-stöd och hur mycket?
Vilka bor på orten och vilka är utbor?
Statistik över vilka som äger största arealer, största taxeringsvärden, största EU-stöd etc, per kommun och län

Endast 575 kr per utgåva inkl moms + frakt

Betalningsvillkor 20 dagar

Nu finns den tryckta utgåvan för 2019 av Ägarkalendern Jord & Skog.
Rykande aktuell med alla de förändringar som skett under 2018.
24 utgåvor (enligt den gamla länsindelningen) täcker hela Sverige.

Ägarkalendern produceras av
LantbruksFakta, BisCom Sweden AB

Ägarkalendern Jord & Skog har alla viktiga fakta om en av Sveriges största och viktigaste näringar

En detaljerad och uppdaterad översikt över mer än 398 000 jord- och skogsbruksfastigheter och deras ägare, med alla viktiga fakta. Listor med alla fastigheter som bytt ägare under året 2018. De nya ägarna, typ av överlåtelse och köpesumma. Uppgifter om regionens/länets jordbruksfastigheter och fördelning mellan åkermark, skog osv. Ekonomiska data som totala taxeringsvärden samt taxeringsvärdena på de olika typerna av mark, samt byggnadsvärden och utbetalt EU-stöd. Alla uppgifterna kommer från tillförlitliga offentliga källor, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Skattemyndigheten, Bolagsverket mm. Alla uppgifter utgår från ägarens postadress. Det blir enkelt att finna uppgifter kring alla ägare inom ett geografiskt område, till exempel en postort. Du ser också om ägaren bor på orten eller eller är så kallad utbo. Till varje län och varje kommun finns en omfattande statistisk sammanfattning. Du får snabbt en övergripande bild av lant- och skogsbruket inom din kommun och ditt län.

Välj ditt län i listan för att se förändringar i nya utgåvan

STOCKHOLM

Nya ägare 2019, ++31,7% = 4939 fler ägare Nya fastigheter 2019, ++31,7% = 4939 fler fastigheter Totalt får du i denna utgåva uppgifter om: 20534 ägare och 5698 fastigheter

Allt detta hittar du i kalendern

Namn, adress och födelseår på ägaren, uppdelat på ägare som bor i kommunen och ägare som bor i annan kommun
Erhållet EU-stöd
Fastighetsbeteckning med ägarandel
Värde för byggnader, åker och skog
Arealer för åker, skog och totalt

Kalendern är uppdelad på 24 regionala utgåvor enligt den gamla länsindelningen.

Om statistiken som presenteras i kalendern

Nyttig och intressanta uppgifter och statistik!

Med din utgåva av Ägarkalendern Jord & Skog får du också en mängd nyttig och intressant statistik över både regionen och kommunerna. Här följer några exempel.

Vilka äger egentligen jordbruks- resp skogsmarken i din kommun
Hur mycket EU-stöd delades ut i din kommun
Vilka fick EU-stöd i din kommun
Vem äger egentligen mest jord- och skogsmark i din kommun
Hur mycket mark ägs av personer boende utanför kommunen
Vilken jordbruks- skogsfastighet är störst
Vilken jordbruks- skogsfastighet har högst taxeringsvärde
Vilka äger även jord- skogsmark i andra kommuner
Se ålder på respektive ägare
Vem äger flest jord- skogsbruksfastigheter i din kommun
Största mottagarna av EU-stöd

Innehåller även jämförbar statistik för regionen och mellan kommunerna

Totalarealer av olika slag
Totala taxeringsvärden
Antal fastigheter
Antal ägare
Genomsnittlig storlek på en fastighet
Totalt antal invånare
Totalt utbetalt EU-stöd
Hur många fastigheter har bytt ägare under året

Intressanta kommunuppgifter

För varje kommun har vi sammanställt intressanta uppgifter, bland annat:

De 10 största ägarna i kommunen
De 10 största fastigheterna
De 10 största köpebeloppen
De 10 största totalarealerna
De 10 största mottagarna av EU-stöd
De 10 största överlåtelserna inom kommunen